| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Образовна парадигма

Page history last edited by Славица Јурић 1 week ago

Образовна парадигма је сараднички вики-сајт који представља ревију савремених образовних кретања и концепата садржаних у педагошким теоријама, типовима и моделима наставе и наставним методама и техникама.

 


1. Педагошке теорије

     Конструктивизам

     Когнитивизам

     Бихејвиоризам

     Теорија заједница учења

     Теорија трансакционе дистанце   

     Холизам у образовању  

 

2. Стратегије и модели наставе

     Изокренута учионица

     Мобилно учење

     Хибридно учење (блендид)

     Пројектна настава

     Проблемска настава

     Респонзибилна настава

     Интегративна настава

     Егземпларна настава

     Диференцирана настава

     Гемификација - настава заснована на видео игрицама

     Програмирана настава

     Хеуристичка настава 

     Туторски системи и програми

     ADDIE модел

     SAMR  модел

 

 

 

3. Методе и технике

     Олуја идеја

     Техника паралелног мишљења

     Вођена фантазија 

     Мапе ума

     Радионица

     Симулација

     Теренско истраживање

 

 

4. Образовни концепти

     Доживотно учење

     Неформално и информално образовање 

     Концепти нове писмености 

     Умрежена култура

     Индустрија креативности

     Иновације у образовању 

     Лидерство и когнитивно шегртовање 

     Окружење (средина) учења 

         

 

5. Вештине за 21. век

     Критичко мишљење

     Учење учења 

     Иницијатива и предузимљивост 

     Културолошка свест

     Друштвене и грађанске компетенције

     Матерњи и страни језици

 

 

 

Вики-сајту се можете придружити и допринети приказом неке теорије, модела или метода. Придруживањем сајту аутоматски добијате улогу уредника.

Придруживање вики-сајту не обавезује вас на сарадњу писањем приказа.

 

 


 

 

Посетиоци веб-сајта могу да остављају коментаре и мишљења као анонимни читаоци.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.