| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Образовна парадигма

Page history last edited by Славица Јурић 2 years, 4 months ago

Образовна парадигма је сараднички вики-сајт који представља ревију савремених образовних кретања и концепата садржаних у педагошким теоријама, типовима и моделима наставе и наставним методама и техникама.

 


1. Педагошке теорије

     Конструктивизам

     Когнитивизам

     Бихејвиоризам

     Теорија заједница учења

     Теорија трансакционе дистанце   

     Холизам у образовању  

 

2. Стратегије и модели наставе

     Изокренута учионица

     Мобилно учење

     Хибридно учење (блендид)

     Пројектна настава

     Проблемска настава

     Респонзибилна настава

     Интегративна настава

     Егземпларна настава

     Диференцирана настава

     Гемификација - настава заснована на видео игрицама

     Програмирана настава

     Хеуристичка настава 

     Туторски системи и програми

     ADDIE модел

     SAMR  модел

 

 

 

3. Методе и технике

     Олуја идеја

     Техника паралелног мишљења

     Вођена фантазија 

     Мапе ума

     Радионица

     Симулација

     Теренско истраживање

 

 

4. Образовни концепти

     Доживотно учење

     Неформално и информално образовање 

     Концепти нове писмености 

     Умрежена култура

     Индустрија креативности

     Иновације у образовању 

     Лидерство и когнитивно шегртовање 

     Окружење (средина) учења 

         

 

5. Вештине за 21. век

     Критичко мишљење

     Учење учења 

     Иницијатива и предузимљивост 

     Културолошка свест

     Друштвене и грађанске компетенције

     Матерњи и страни језици

 

 

 

Вики-сајту се можете придружити и допринети приказом неке теорије, модела или метода јер придруживањем сајту аутоматски добијате улогу уредника.

Придруживање вики-сајту не обавезује вас на сарадњу писањем приказа.

 

 


 

 

Посетиоци веб-сајта могу да остављају коментаре и мишљења као анонимни читаоци.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.