| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Олуја идеја

Page history last edited by Вера Козоморић 10 years, 3 months ago

Облак речи (енгл. Word Clouds)

 

За некога ко је апсолутни почетник, попут мене, у области мултимедија у настави, можете да издвојите кључне речи из неког текста у уџбенику који желите да обрадите и да од тих речи формирате тзв. "облак" коришћењем алата Wordle (има их више, ја сам користила овај). То је  једноставан, а занимљив алат којим на лак и ученицима необичан начин, пре преласка на обраду текста,  можете урадити следеће применом технике "Олује идеја":

1. Понављање познатог вокабулара и увођење новог -  Наставник тражи од ученика да  погоде/предвиде значења речи на основу контекста, тј. осталих речи у облаку које су ученицима познате. Наставник идеје записује на табли да би касније ученици упоредили њихове идеје са значењем речи у сликовном речнику у уџбенику.

2. Предвиђање садржаја текста/чланка у уџбенику - Наставник тражи од ученика да предвиде о чему ће бити речи у тексту тако што ће повезивати понуђене речи у реченице које очекују да прочитају у тексту. Поступак је исти - наставник бележи примере разноврсних реченица на табли, ученици их бележе у своје свеске.

3. Категоризација речи у групе - Уколико текст који желите да обрадите има више засебних целина, можете тражити да ученици пронађу кључне речи за сваку категорију/целину, а да остале речи разврстају по категоријама где сматрају да најбоље припадају. У примеру мог облака, постоје три кључне речи, а то су животиње Аустралије - кенгур, ему и папагај. Ученици разврставају остале речи из облака у једну или у више категорија.

 

Као наставник енглеског језика, применила сам 2. и 3. предлог као увод у лекцију о животињама које живе у Аустралији у одељењима трећег разреда основне школе. Након ове две активности, ученици су читали текст у књизи и означавали своје идеје као тачне или нетачне (групни рад). На крају, наставник добија повратну информацију од ученика. 

Референтни уџбеник: Our Discovery Island 2, издавач Pearson Education, наставна тема: Unit 2 - Me, лекција 6.

Линк до мог примера "Облак речи":    http://www.wordle.net/show/wrdl/7651624/Australian_Animals

Извори: блог Ника Пичија - Nik's Learning Technology Blog:  http://nikpeachey.blogspot.com/

Упутство за Wordle:  http://www.technogogy.org.uk/wordle/wordle.htm

Примери и предлози: http://nikpeachey.blogspot.com/2008/09/using-word-clouds-in-efl-esl.html

 

Вера Козоморић

 

 

         

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.