| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Олуја идеја

Page history last edited by Вера Козоморић 9 years ago

Облак речи (енгл. Word Clouds)

 

За некога ко је апсолутни почетник, попут мене, у области мултимедија у настави, можете да издвојите кључне речи из неког текста у уџбенику који желите да обрадите и да од тих речи формирате тзв. "облак" коришћењем алата Wordle (има их више, ја сам користила овај). То је  једноставан, а занимљив алат којим на лак и ученицима необичан начин, пре преласка на обраду текста,  можете урадити следеће применом технике "Олује идеја":

1. Понављање познатог вокабулара и увођење новог -  Наставник тражи од ученика да  погоде/предвиде значења речи на основу контекста, тј. осталих речи у облаку које су ученицима познате. Наставник идеје записује на табли да би касније ученици упоредили њихове идеје са значењем речи у сликовном речнику у уџбенику.

2. Предвиђање садржаја текста/чланка у уџбенику - Наставник тражи од ученика да предвиде о чему ће бити речи у тексту тако што ће повезивати понуђене речи у реченице које очекују да прочитају у тексту. Поступак је исти - наставник бележи примере разноврсних реченица на табли, ученици их бележе у своје свеске.

3. Категоризација речи у групе - Уколико текст који желите да обрадите има више засебних целина, можете тражити да ученици пронађу кључне речи за сваку категорију/целину, а да остале речи разврстају по категоријама где сматрају да најбоље припадају. У примеру мог облака, постоје три кључне речи, а то су животиње Аустралије - кенгур, ему и папагај. Ученици разврставају остале речи из облака у једну или у више категорија.

 

Као наставник енглеског језика, применила сам 2. и 3. предлог као увод у лекцију о животињама које живе у Аустралији у одељењима трећег разреда основне школе. Након ове две активности, ученици су читали текст у књизи и означавали своје идеје као тачне или нетачне (групни рад). На крају, наставник добија повратну информацију од ученика. 

Референтни уџбеник: Our Discovery Island 2, издавач Pearson Education, наставна тема: Unit 2 - Me, лекција 6.

Линк до мог примера "Облак речи":    http://www.wordle.net/show/wrdl/7651624/Australian_Animals

Извори: блог Ника Пичија - Nik's Learning Technology Blog:  http://nikpeachey.blogspot.com/

Упутство за Wordle:  http://www.technogogy.org.uk/wordle/wordle.htm

Примери и предлози: http://nikpeachey.blogspot.com/2008/09/using-word-clouds-in-efl-esl.html

 

Вера Козоморић

 

 

         

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.