| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Олуја идеја

This version was saved 10 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by Вера Козоморић
on March 15, 2014 at 11:30:20 pm
 

Речи у облаку (енгл. Word Clouds)

 

За некога ко је апсолутни почетник, попут мене, у области мултимедија у настави, можете да издвојите кључне речи из неког текста у уџбенику који желите да обрадите и да од тих речи формирате тзв. "облак" коришћењем алата Wordle (има их више, ја сам користила овај). То је  једноставан, а занимљив алат којим на лак и ученицима необичан начин, пре преласка на обраду текста,  можете урадити следеће применом технике "Олује идеја":

1. Понављање познатог вокабулара и увођење новог -  Наставник тражи од ученика да  погоде/предвиде значења речи на основу контекста, тј. осталих речи у облаку које су ученицима познате. Наставник идеје записује на табли да би касније ученици упоредили њихове идеје са значењем речи у сликовном речнику у уџбенику.

2. Предвиђање садржаја текста/чланка у уџбенику - Наставник тражи од ученика да предвиде о чему ће бити речи у тексту тако што ће повезивати понуђене речи у реченице које очекују да прочитају у тексту. Поступак је исти - наставник бележи примере разноврсних реченица на табли, ученици их бележе у своје свеске.

3. Категоризација речи у групе - Уколико текст који желите да обрадите има више засебних целина (као што је то случај у примеру мог "облака" који приложен), можете тражити да ученици пронађу кључне речи за сваку категорију/целину, а да остале речи разврстају по категоријама где сматрају да најбоље припадају.

 

Као наставник енглеског језика, применила сам 2. и 3. предлог као увод у лекцију о животињама које живе у Аустралији у одељењима трећег разреда основне школе. Након ове две активности, ученици су читали текст у књизи и означавали своје идеје као тачне или нетачне (групни рад). На крају, наставник добија повратну информацију од ученика. 

Референтни уџбеник: Our Discovery Island 2, издавач Pearson Education,  

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.