| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Радионица

Page history last edited by Suzana 9 years, 8 months ago

Primer  jedne  radionice sa časa  Građanskog za  7. razred.

 

Tema  :  Upisivanje  ocena u  dnevnik (od  strane  učenika)

Sadržaj  :  Deca  su  podeljena  u  grupe ,tako da u  svakoj  grupi  ima  i dobrih i "loših" učenika,i mirnih i nemirnih.

                Čitaju  zadatak.Opisan je  jedan  dan u  svakodnevnom  školskom  životu.Nastavnik je  na  kratko  vreme  morao da napusti učionicu i  neki učenici su to zloupotrebili

                upisavši  sebi  ocene u dnevnik.  Kako  će  reagovati?  1.grupa  Učenici  koji  su  upisivali  ocene  2.grupa  Učenici  koji  su  pazili  da  nastavnik  ne  dođe

                3. grupa  Učenici  koji  su  sve  to  posmatrali i  nisu  reagovali.  Svaka  grupa  ima  pitanja na koja daje  zajedničke odgovore.  Posle  toga  se  grupe promene,s

                tim  da  ne  vide  odgovore  prethodne  grupe.

Rešenje :    Čitaju se odgovori  svake  grupe i  uspoređuju se reakcije  na  postavljena  pitanja.Učenici  komentarišu svoje i tuđe odgovore.Razmišljaju  kako da nađu

                 argumente i  razloge za svoje stavove.  Dolazi  do  polemike  i  optuživanja. Nastavnik  pokušava da ih  navede  na  zaključak.

Literatura  :   Učionica  dobre  volje ;Tinde  Kovač-Cerović,Ružica  Rosandić i Dragan  Popadić,   Grupa  Most, Beograd,1996 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.