| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Радионица

Page history last edited by Suzana 10 years, 1 month ago

Primer  jedne  radionice sa časa  Građanskog za  7. razred.

 

Tema  :  Upisivanje  ocena u  dnevnik (od  strane  učenika)

Sadržaj  :  Deca  su  podeljena  u  grupe ,tako da u  svakoj  grupi  ima  i dobrih i "loših" učenika,i mirnih i nemirnih.

                Čitaju  zadatak.Opisan je  jedan  dan u  svakodnevnom  školskom  životu.Nastavnik je  na  kratko  vreme  morao da napusti učionicu i  neki učenici su to zloupotrebili

                upisavši  sebi  ocene u dnevnik.  Kako  će  reagovati?  1.grupa  Učenici  koji  su  upisivali  ocene  2.grupa  Učenici  koji  su  pazili  da  nastavnik  ne  dođe

                3. grupa  Učenici  koji  su  sve  to  posmatrali i  nisu  reagovali.  Svaka  grupa  ima  pitanja na koja daje  zajedničke odgovore.  Posle  toga  se  grupe promene,s

                tim  da  ne  vide  odgovore  prethodne  grupe.

Rešenje :    Čitaju se odgovori  svake  grupe i  uspoređuju se reakcije  na  postavljena  pitanja.Učenici  komentarišu svoje i tuđe odgovore.Razmišljaju  kako da nađu

                 argumente i  razloge za svoje stavove.  Dolazi  do  polemike  i  optuživanja. Nastavnik  pokušava da ih  navede  na  zaključak.

Literatura  :   Učionica  dobre  volje ;Tinde  Kovač-Cerović,Ružica  Rosandić i Dragan  Popadić,   Grupa  Most, Beograd,1996 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.